We know how to make IT work

Nie boimy się wyzwań i rozwiązujemy problemy. Po prostu… dostarczamy technologię.

Dołącz do naszego zespołu

INEX two­rzą otwar­ci ludzie, któ­rzy razem poszu­ku­ją opty­mal­nych roz­wią­zań. Jeśli lubisz nowe wyzwa­nia, cenisz sobie praw­dzi­wą pra­cę zespo­ło­wą i pozna­wa­nie nowych tech­no­lo­gii, dołącz do nas i wyślij swo­je CV na cHJhY2FAaW5leC5jb20ucGw=

Obec­nie pla­nu­je­my roz­sze­rzyć nasz zespół o: